Priser

Trygg tandvård

Alla har vi olika tandvårdsbehov. Vilken behandling just du behöver går inte att säga på förhand. Efter undersökningen får du reda på kostnaden mer i detalj.

Tandvården Klostergården är direkt ansluten till Försäkringskassan och den allmänna tandvårdsförsäkringen samt till Region Skåne för de patienter som får landstingsfinansierad tandvård.

Detta är priserna för de åtgärder som vi utför oftast:

Undersökning och diagnostik, utförd av tandläkare (åtgärd 101) 995 kr
Akut o/e kompletterande undersökning (åtgärd 103) 600 kr
Röntgenundersökning av en tand (åtgärd 121) 60 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning (åtgärd 301) 555 kr
Fyllning (lagning) av två ytor på kindtand (åtgärd 705) 1440 kr
Parodontal undersökning av tandhygienist (åtgärd 112) 1060 kr

Boka tid, info eller frågor

Ring 046 130 153 eller fyllt i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Inför ditt besök

För att säkerställa vår journalföring vill vi att du alltid visar upp godkänd legitimation när du kommer till oss.
Vi är glada om du betalar din tandvård med betalkort eller Swish efter varje besök.
Du kan också välja att få 14 dagars gratis kredit och därefter göra betalning mot faktura eller välja delbetalning i din egen takt (efter godkänd kreditcheck).

Garantier

Alla laboratorieproducerade dentala arbeten är desinficerade dels på dentallabbet och dels på kliniken innan det överlämnas till patient. Vi lämnar 1 års garanti på avtagbar protetik och 3 år på fast tandburen protetik. Behovet av omgörning måste vara objektivt påvisbart. När patient så önskar lämnas intyg om material som använts vid protetiska arbeten och vid fyllningar.

Det statliga tandvårdsstödet

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är ett årligt bidrag på 300 kronor (om du är mellan 30 och 64 år) eller 600 kronor (om du är 24 – 29 samt 65 år och äldre). Du kan spara max två års tandvårdsbidrag. Ditt bidrag finns tillgängligt i Försäkringskassans tandvårdssystem.

Högkostnadsskydd gäller vid större tandvårdsbehandlingar. Du betalar själv tandvårdskostnader med ett totalt referenspris på upp till 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:
• 50 procent av kostnader med ett totalt referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett totalt referenspris som överstiger 15 000 kronor

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett stöd till personer med en sjukdom eller funktionsnedsättning som riskerar att försämra tandhälsan. Bidraget om 600 kronor per halvår ska användas till förebyggande tandvård. Bidraget kan ej sparas. Om du tror att du är berättigad till STB ska du prata med din tandläkare.

Tandvårdsstödet omfattar alla


Folktandvården och vissa privata tandkliniker erbjuder barn och ungdomar fri tandvård till och med 23 års ålder. Från och med den 1 januari det år man fyller 24 år omfattas man av Statens tandvårdsstöd.
Tandvården Klostergården erbjuder för närvarande inte fri tandvård till barn och ungdomar.
Läs mer om Tandvårdsstödet här.

https://fapgosu.com devon michael outdoor sex.
xxxhdfire.com