Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet

Tandvårdsreformen

Tandvårdsreformen infördes 1999. Syftet med reformen är att patienter som har ett väsentligt ökat tandvårdsbehov på grund av sjukdom eller funktionshinder inte ska ha ökade kostnader för sin tandvård till följd av detta. 
Läs mer om Tandvårdsreformen här

Tandvårdsstödet

Alla vuxna i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet består av två delar. Dels ett allmänt tandvårdsbidrag, som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård och dels ett högkostnadsskydd.

Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag som du kan ha rätt till om du har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar. 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kr eller 600 kr per år. ATB är inte ett bidrag du får i handen, utan ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som du kan använda till all sorts tandvård

  • Är du 20–29 år, får du tandvårdsbidrag 600 kr per år.
  • Är du 30–74 år, får du tandvårdsbidrag 300 kr per år.
  • Är du +75 år, får du tandvårdsbidrag 600 kr per år.

Du får tillgång till ett nytt ATB varje år. Varje ATB kan bara utnyttjas under två år. Det innebär att du som mest kan ha två ATB innestående.
Läs mer om allmänt tandvårdsbidrag här

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Du får 50 % rabatt på kostnader över 3 000 kr och 85 % rabatt på kostnader över 15 000 kr beräknat på referenspris.
Läs mer om högkostnadsskyddet här

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Särskilt tandvårdsbidrag är till för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Bidraget om 600 kr per halvår kan användas till exempelvis undersökning. Är du berättigad till STB ska du prata med din behandlare.
Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag här

Speciella förmåner för vissa grupper

För vissa grupper gäller förmånligare regler. Det gäller främst människor som har stort behov av stöd och omsorg från kommunen och de som behöver tandvård i samband med en sjukdomsbehandling. Den 1 januari 2013 infördes ett stöd som riktar sig till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Vilka som har rätt till detta stöd är fastställt i lag och föreskrifter. Dessa personer kan få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
Läs mer om speciella förmåner här

https://fapgosu.com devon michael outdoor sex.
xxxhdfire.com